Research For better living

Product: Cookie policy

Op 5 juni 2012 trad de nieuwe Telecommunicatiewet in werking. Deze wet verbiedt het gebruik van zgn. ‘niet-functionele cookies’ zonder voorafgaande toestemming door de websitebezoeker.